University Collaboration in Regional Development Spaces

Leaflets [translations]

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

UNICREDS Leaflet [Český] UNICREDS Leaflet [Český]

hot!
Date added: 07/27/2010
Date modified: 07/27/2010
Filesize: 765.95 kB
Downloads: 1497

UNICREDS si klade za cíl předvést, jak spolupráce mezi univerzitami, průmyslem a veřejným sektorem může pomoci transformovat okrajové regiony s nízkou výkonností ekonomiky na regiony dobře informované s příležitostmi dosáhnout vynikajících výsledkům v oblasti výzkumu a inovací.

UNICREDS Leaflet [Magyar] UNICREDS Leaflet [Magyar]

hot!
Date added: 07/27/2010
Date modified: 07/27/2010
Filesize: 745.71 kB
Downloads: 1370

A UNICREDS célja annak bemutatása, hogy az egyetemek, az ipar és a közszféra együttműködése hogyan segítheti a periferikus régiók kiválósági központtá történő átalakítását a kutatás és innováció területén.

UNICREDS Leaflet [Suomi] UNICREDS Leaflet [Suomi]

hot!
Date added: 07/27/2010
Date modified: 07/27/2010
Filesize: 740.94 kB
Downloads: 1339

UNICREDS –projektilla tähdätään yliopistojen, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyön avulla pyritään tukemaan yliopistopaikkakuntien ulkopuolella olevien yliopistokeskuspaikkakuntien kehittymistä tietointensiivisiksi alueiksi, joissa panostetaan tutkimus-ja kehittämistoimintaan.

UNICREDS Leaflet [Svenska] UNICREDS Leaflet [Svenska]

hot!
Date added: 07/27/2010
Date modified: 07/27/2010
Filesize: 743.74 kB
Downloads: 1273

UNICREDS syftar till att visa hur ett samarbete mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor kan bidra till att förvandla perifera regioner med svag ekonomisk utveckling till kunskapsrika regioner med resurser och kapacitet när det gäller framstående forskning och innovativa miljöer.

UNICREDS Leaflet [UK] UNICREDS Leaflet [UK]

hot!
Date added: 07/27/2010
Date modified: 07/27/2010
Filesize: 637.07 kB
Downloads: 1574

UNICREDS aims to demonstrate how the collaboration between universities, industry and the public sector can help transform peripheral regions with underperforming economies into knowledge rich regions with the resource and capacity for excellence in research and innovation.

UNICREDS Leaflet [български език] UNICREDS Leaflet [български език]

hot!
Date added: 07/27/2010
Date modified: 08/11/2010
Filesize: 702.09 kB
Downloads: 1491

UNICREDS цели да демонстрира как чрез сътрудничество между университети, индустрия и публичен сектор може да се спомогне за трансформирането на периферните и изостанли в икономическо отношение региони, в такива, развиващи се на база икономика основана на знанието, с капацитет и ресурси в областта на иновациите и науката.

© Cornwall Council 2010
Email: info@unicreds.eu

interreg-ivc erdf